Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Friday, September 20, 2019

Do Not Post Your Kids' School Card, ID, Certificates And Other School Credentials On Social Media

It makes us proud that our kids do well in school. It also feel good to boast about it, hence, you often see social media posts from certain parents flaunting their kids' achievement.
But do you know that posting it in social media is not recommended by experts? Find out why.


It makes us proud that our kids do well in school. It also feel good to boast about it, hence, you often see social media posts from certain parents flaunting their kids' achievement. But do you know that posting it in social media is not recommended by experts? Find out why.  Nakaka-proud talaga para sa isang magulang na maganda ang resulta ng inyong anak sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay maraming magulang ang hindi mapigil ang sarili na ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media.  Pero alam nyo ba na hindi ito ipinapayo ng mga eksperto? Alamin kung bakit.    Ads     Sa mga magulang at mga mag aaral, Tayo po ay pinaaalalahanan at hinihikayat ng DepEd na iwasan ang pagpopost ng buong larawan ng ID, Report Card o Certificate ng ating mga anak sa Facebook o sa anupamang social networking site platforms. Ang mga dokumentong ito, bagama’t karapatdapat ipagmalaki, ay naglalaman ng mga mahahalaga at sensitibong personal na impormasyong maaaring gamitin upang mambiktima at manlinlang ng kapwa kabilang na may ari ng mga dokumentong iyon kasama na rin ang kanyang mga kaanak.   Ads   Sponsored Links  1. Ang buong pangalan ng bata at buong pangalan ng kanyang paaralan na matatagpuan dito ay maaaring gamitin upang matukoy kung saan siya naroroon. Napakadali ngayong isearch at makita ang mga social media accounts ng mga bata gayundin makita sa mapa gamit ang internet ang kinaroroonan ng mga ito;  2. Ang Learner Reference Number (LRN) na natatangi sa isang maga-aral ay matatagpuan rin sa mga dokumentong ito. Nakaugnay sa LRN ng isang bata ang kanyang historical school records kasama ang kanyang mga marka gayundin ang mga personal na impormasyon gaya ng petsa ng kapanganakan, adres, pangalan ng mga magulang, lahi, at iba pa, na pawang ginawa ng gobyerno bilang paghahanda sa National ID System. Isang hack ng database ng DepEd at tiyak na makikita ang mga impormasyong ito na magagamit sa Identity Theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nagagamit, halimbawa, ang apelyido ng nanay noong dalaga at petsa ng kapanganakan upang matukoy ang password ng isang tao sa kanyang mga accounts;  3. Ang lagda o pirma ng mga school administrators at principals gayundin ang mga logos at headers ng mga paaralan ay naroroon din. Ang mga ito ay maaaring makopya at maedit para makahingi ng donasyon at makapangikil;  4. Ang buong Diploma o Certificate ay maaaring makopya para magamit sa pansariling kapakanan. Napakadali na ngayong mag edit at makapandaya.  Kahit na po talagang maipagmamalaki ang mga dokumentong ito at masarap ipost sa ating social media accounts, isipin pa rin natin una sa lahat, ang kaligtasan at ang kapakanan ng ating mga anak at sarili.   Ads  Nakaka-proud talaga para sa isang magulang na maganda ang resulta ng inyong anak sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay maraming magulang ang hindi mapigil ang sarili na ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media.  Pero alam nyo ba na hindi ito ipinapayo ng mga eksperto? Alamin kung bakit.    Ads     Sa mga magulang at mga mag aaral, Tayo po ay pinaaalalahanan at hinihikayat ng DepEd na iwasan ang pagpopost ng buong larawan ng ID, Report Card o Certificate ng ating mga anak sa Facebook o sa anupamang social networking site platforms. Ang mga dokumentong ito, bagama’t karapatdapat ipagmalaki, ay naglalaman ng mga mahahalaga at sensitibong personal na impormasyong maaaring gamitin upang mambiktima at manlinlang ng kapwa kabilang na may ari ng mga dokumentong iyon kasama na rin ang kanyang mga kaanak.   Ads   Sponsored Links  1. Ang buong pangalan ng bata at buong pangalan ng kanyang paaralan na matatagpuan dito ay maaaring gamitin upang matukoy kung saan siya naroroon. Napakadali ngayong isearch at makita ang mga social media accounts ng mga bata gayundin makita sa mapa gamit ang internet ang kinaroroonan ng mga ito;  2. Ang Learner Reference Number (LRN) na natatangi sa isang maga-aral ay matatagpuan rin sa mga dokumentong ito. Nakaugnay sa LRN ng isang bata ang kanyang historical school records kasama ang kanyang mga marka gayundin ang mga personal na impormasyon gaya ng petsa ng kapanganakan, adres, pangalan ng mga magulang, lahi, at iba pa, na pawang ginawa ng gobyerno bilang paghahanda sa National ID System. Isang hack ng database ng DepEd at tiyak na makikita ang mga impormasyong ito na magagamit sa Identity Theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nagagamit, halimbawa, ang apelyido ng nanay noong dalaga at petsa ng kapanganakan upang matukoy ang password ng isang tao sa kanyang mga accounts;  3. Ang lagda o pirma ng mga school administrators at principals gayundin ang mga logos at headers ng mga paaralan ay naroroon din. Ang mga ito ay maaaring makopya at maedit para makahingi ng donasyon at makapangikil;  4. Ang buong Diploma o Certificate ay maaaring makopya para magamit sa pansariling kapakanan. Napakadali na ngayong mag edit at makapandaya.  Kahit na po talagang maipagmamalaki ang mga dokumentong ito at masarap ipost sa ating social media accounts, isipin pa rin natin una sa lahat, ang kaligtasan at ang kapakanan ng ating mga anak at sarili.    Parents and students are warned and urged by the Department of Education (DepEd)to refrain from posting the entire photo of school IDs, Report Card or Certificate of our children on Facebook or in any social networking site platforms. Though it is definitely something to be proud of, it also contains vital and sensitive informations that could be use by other people to victimized and scam other people including the person who owns the information and their families, friends and relatives.    Ads     Sponsored Links  1. The child's full name, the name and location of the school could be used to track where the kid is. It is now very easy for them to locate your kids just by looking into their social media accounts and google maps.   2. The Learner Reference Number (LRN)which is unique to every student can be found here also. the LRN is associated with the students school historical records including their grades and other personal information like date of birth, address, name of parents, race, ethnicity, and others which was made by the government in preparation to the National ID system. it could be a tool for identity theft. Mother's maiden name and birth date could be also use to determine passwords in their accounts.    3. It also contains the signature of the school administrators, principals as well as the logos and headers of the schools. It could be edited and maliciously use to extort money or to ask for donations.  4. The whole photo of the certificate or Diploma could be copied and used maliciously as well.   So, before posting anything on social media, parents need to control themselves for security reasons.

Ads


It makes us proud that our kids do well in school. It also feel good to boast about it, hence, you often see social media posts from certain parents flaunting their kids' achievement. But do you know that posting it in social media is not recommended by experts? Find out why.  Nakaka-proud talaga para sa isang magulang na maganda ang resulta ng inyong anak sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay maraming magulang ang hindi mapigil ang sarili na ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media.  Pero alam nyo ba na hindi ito ipinapayo ng mga eksperto? Alamin kung bakit.    Ads     Sa mga magulang at mga mag aaral, Tayo po ay pinaaalalahanan at hinihikayat ng DepEd na iwasan ang pagpopost ng buong larawan ng ID, Report Card o Certificate ng ating mga anak sa Facebook o sa anupamang social networking site platforms. Ang mga dokumentong ito, bagama’t karapatdapat ipagmalaki, ay naglalaman ng mga mahahalaga at sensitibong personal na impormasyong maaaring gamitin upang mambiktima at manlinlang ng kapwa kabilang na may ari ng mga dokumentong iyon kasama na rin ang kanyang mga kaanak.   Ads   Sponsored Links  1. Ang buong pangalan ng bata at buong pangalan ng kanyang paaralan na matatagpuan dito ay maaaring gamitin upang matukoy kung saan siya naroroon. Napakadali ngayong isearch at makita ang mga social media accounts ng mga bata gayundin makita sa mapa gamit ang internet ang kinaroroonan ng mga ito;  2. Ang Learner Reference Number (LRN) na natatangi sa isang maga-aral ay matatagpuan rin sa mga dokumentong ito. Nakaugnay sa LRN ng isang bata ang kanyang historical school records kasama ang kanyang mga marka gayundin ang mga personal na impormasyon gaya ng petsa ng kapanganakan, adres, pangalan ng mga magulang, lahi, at iba pa, na pawang ginawa ng gobyerno bilang paghahanda sa National ID System. Isang hack ng database ng DepEd at tiyak na makikita ang mga impormasyong ito na magagamit sa Identity Theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nagagamit, halimbawa, ang apelyido ng nanay noong dalaga at petsa ng kapanganakan upang matukoy ang password ng isang tao sa kanyang mga accounts;  3. Ang lagda o pirma ng mga school administrators at principals gayundin ang mga logos at headers ng mga paaralan ay naroroon din. Ang mga ito ay maaaring makopya at maedit para makahingi ng donasyon at makapangikil;  4. Ang buong Diploma o Certificate ay maaaring makopya para magamit sa pansariling kapakanan. Napakadali na ngayong mag edit at makapandaya.  Kahit na po talagang maipagmamalaki ang mga dokumentong ito at masarap ipost sa ating social media accounts, isipin pa rin natin una sa lahat, ang kaligtasan at ang kapakanan ng ating mga anak at sarili.   Ads  Nakaka-proud talaga para sa isang magulang na maganda ang resulta ng inyong anak sa kanyang pag-aaral. Dahil dito ay maraming magulang ang hindi mapigil ang sarili na ibahagi ito sa iba sa pamamagitan ng pagpo-post sa social media.  Pero alam nyo ba na hindi ito ipinapayo ng mga eksperto? Alamin kung bakit.    Ads     Sa mga magulang at mga mag aaral, Tayo po ay pinaaalalahanan at hinihikayat ng DepEd na iwasan ang pagpopost ng buong larawan ng ID, Report Card o Certificate ng ating mga anak sa Facebook o sa anupamang social networking site platforms. Ang mga dokumentong ito, bagama’t karapatdapat ipagmalaki, ay naglalaman ng mga mahahalaga at sensitibong personal na impormasyong maaaring gamitin upang mambiktima at manlinlang ng kapwa kabilang na may ari ng mga dokumentong iyon kasama na rin ang kanyang mga kaanak.   Ads   Sponsored Links  1. Ang buong pangalan ng bata at buong pangalan ng kanyang paaralan na matatagpuan dito ay maaaring gamitin upang matukoy kung saan siya naroroon. Napakadali ngayong isearch at makita ang mga social media accounts ng mga bata gayundin makita sa mapa gamit ang internet ang kinaroroonan ng mga ito;  2. Ang Learner Reference Number (LRN) na natatangi sa isang maga-aral ay matatagpuan rin sa mga dokumentong ito. Nakaugnay sa LRN ng isang bata ang kanyang historical school records kasama ang kanyang mga marka gayundin ang mga personal na impormasyon gaya ng petsa ng kapanganakan, adres, pangalan ng mga magulang, lahi, at iba pa, na pawang ginawa ng gobyerno bilang paghahanda sa National ID System. Isang hack ng database ng DepEd at tiyak na makikita ang mga impormasyong ito na magagamit sa Identity Theft o pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Nagagamit, halimbawa, ang apelyido ng nanay noong dalaga at petsa ng kapanganakan upang matukoy ang password ng isang tao sa kanyang mga accounts;  3. Ang lagda o pirma ng mga school administrators at principals gayundin ang mga logos at headers ng mga paaralan ay naroroon din. Ang mga ito ay maaaring makopya at maedit para makahingi ng donasyon at makapangikil;  4. Ang buong Diploma o Certificate ay maaaring makopya para magamit sa pansariling kapakanan. Napakadali na ngayong mag edit at makapandaya.  Kahit na po talagang maipagmamalaki ang mga dokumentong ito at masarap ipost sa ating social media accounts, isipin pa rin natin una sa lahat, ang kaligtasan at ang kapakanan ng ating mga anak at sarili.    Parents and students are warned and urged by the Department of Education (DepEd)to refrain from posting the entire photo of school IDs, Report Card or Certificate of our children on Facebook or in any social networking site platforms. Though it is definitely something to be proud of, it also contains vital and sensitive informations that could be use by other people to victimized and scam other people including the person who owns the information and their families, friends and relatives.    Ads     Sponsored Links  1. The child's full name, the name and location of the school could be used to track where the kid is. It is now very easy for them to locate your kids just by looking into their social media accounts and google maps.   2. The Learner Reference Number (LRN)which is unique to every student can be found here also. the LRN is associated with the students school historical records including their grades and other personal information like date of birth, address, name of parents, race, ethnicity, and others which was made by the government in preparation to the National ID system. it could be a tool for identity theft. Mother's maiden name and birth date could be also use to determine passwords in their accounts.    3. It also contains the signature of the school administrators, principals as well as the logos and headers of the schools. It could be edited and maliciously use to extort money or to ask for donations.  4. The whole photo of the certificate or Diploma could be copied and used maliciously as well.   So, before posting anything on social media, parents need to control themselves for security reasons.Parents and students are warned and urged by the Department of Education (DepEd)to refrain from posting the entire photo of school IDs, Report Card or Certificate of our children on Facebook or in any social networking site platforms. Though it is definitely something to be proud of, it also contains vital and sensitive informations that could be use by other people to victimized and scam other people including the person who owns the information and their families, friends and relatives. Ads
Sponsored Links


1. The child's full name, the name and location of the school could be used to track where the kid is. It is now very easy for them to locate your kids just by looking into their social media accounts and google maps.2. The Learner Reference Number (LRN)which is unique to every student can be found here also. the LRN is associated with the students school historical records including their grades and other personal information like date of birth, address, name of parents, race, ethnicity, and others which was made by the government in preparation to the National ID system. it could be a tool for identity theft. Mother's maiden name and birth date could be also use to determine passwords in their accounts.


3. It also contains the signature of the school administrators, principals as well as the logos and headers of the schools. It could be edited and maliciously use to extort money or to ask for donations.

4. The whole photo of the certificate or Diploma could be copied and used maliciously as well. 

So, before posting anything on social media, parents need to control themselves for security reasons.


©2019 THOUGHTSKOTO