Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Thursday, June 11, 2020

Kaso Para sa mga Pang-Aabuso ng Kababaehan at Kabataan sa Sariling Tahanan o Pamilya

Kaso ng karahasan sa mga babae at bata, tumaas habang may COVID pandemic, na umabot sa halos 3700 ang apektado. 
Batay ito sa ulat ni Pangulong Duterte sa kongreso. Sa datos naman ng PNP, may kabuuang 1, 945 na kaso ng pangaabuso ng mga kababaehan at nasa 1,754 kaso ng pang-aabuso ng mga kabataan ang naiulat habang ang bansa ay nasa quarantine period. 

Ads

Narito ang batas na tutulong sa mga kababaehan na naabuso o mga batang sinasaktan o minamaltrato, ang R.A. 9262 o Anti-Violence Against Women and Children Act 

Ang krimen na ito ay pinaparusahan dahil ang nagpapakita ng pang-aabuso ay may intensiyon na magdulot ng takot sa mga miyembro ng pamilya at mag-aalinlangan ang sinumang may plano na sumalungat sa kagustuhan ng nanakit. Ang sitwasyong ito ay nakasaad sa Section 4 (g) ng R.A.9262 bilang isang uri ng “psychological violence” na magbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. 
(Atty. Marlon Valderama – www.e-lawyersonline.com)
Ads


Sponsored Links


REPUBLIC ACT 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004

Ano ang Anti-VAWC Act? 
Ang Anti-Violence Against Women and Their Children ay panukalang batas na ipinasa ng Kongreso noong Pebrero, 2004. Nilalayon ng batas na ito na tugunan ang laganap na pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang mga intimate partners, kabilang ang dati o kasalukuyang asawa, live-in partner o boyfriend o girlfriend. Sa maraming pagkakataon, nadadamay din ang mga anak ng babae sa pang-aabuso kung kaya’t ito rin ay kasamang tinutugunan ng batas. Ang Anti-VAWC Act o ang Republic Act 9262 ay pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong Marso, 2004. 

Bakit kailangang magkaroon ng Anti-VAWC Act? 


Ang pang-aabuso sa kababaihan ay isang malagim na realidad sa ating lipunan. Ayon sa Social Weather Stations Survey noong Nobyembre, 2003, may 21.6M na babae sa Pilipinas, edad 18 pataas, ang nakaranas o patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay madalas ding gawa ng kanilang mga karelasyon. Madalas tinitingnan ito bilang normal na bahagi ng babae kapag siya ay pumasok sa isang relasyon o nag- kapamilya. Dahil dito, maraming babae ang hindi nagsasalita tungkol sa pang-aabusong kanilang nararanasan. Wala ring batas ang angkop na tumutugon sa iba’t-ibang klase ng pang-aabusong kanilang nararanasan bago ang Anti-VAWC Act. 

Sino ang maaring maging biktima ng VAWC? 


Sa ilalim ng batas, babae lamang at ang kanyang mga anak, (babae man o lalaki) ang maaring maging biktima ng VAWC. Kinikilala ng Anti-VAWC Act ang hindi pantay na sitwasyon ng babae at lalaki sa usaping pang-aabuso sa loob ng isang relasyon, kung saan ang babae ay higit na dehado. Sa kabilang banda, maaaring lalaki o babae na dati o kasalukuyang karelasyon ng babaeng biktimaang mga maaaring sampahan ng kaso sa ilalim ng batas na ito. 

Ang VAWC ay isang krimen. 


Ang VAWC ay isang pampublikong krimen kung kaya’t bukod sa babaeng nakakaranas ng pang-aabuso, ang kasong VAWC ay maaari ding isampa ng kanyang kapamilya, barangay, social worker o concerned citizens. Dahil din sa ang VAWC ay pampublikong krimen, hindi dapat ito nireresolba sa pag-aareglo o pamimilit na makipagkasundo na lamang ang babae sa kanyang mapang-abusong karelasyon. 

Kabilang sa mga aktong VAWC sa ilalim ng batas ay: 

• Pisikal: panggugulpi, paninipa, panunutok ng baril o kahit anumang bagay na nakakasakit
• Sekswal: panggagahasa, pamimilit na manood ng x- rated na pelikula, pambubugaw ng asawa o anak
• Sikolohikal: pamamahiya, paninira ng gamit, pagkakait sa mga anak
• Ekonomik o pinansiyal: hindi pagbibigay ng suporta, pamimigil sa pagtatrabaho ng babae, pagkuha o pagkontrol ng kita ng babae, paninira ng gamit sa bahay


Sponsored LinksIlan pang mahahalagang tala tungkol sa VAWC: 

• Ang pang-aabuso ay maaaring aktwal na isinagawa o ibinanta sa babae

• Ito ay maaaring direktang ginawa sa babae, o sa kanyang anak, iba pang kapamilya o alaga upang takutin ang babae

• Ito ay maaaring mangyari sa loob o labas ng bahay


Ano ang parusa sa VAWC? 
Ang mga aktong VAWC ay maaaring parusahan ng pagkabilanggo ng maysala (depende sa bigat ng krimeng ginawa ang tagal), at pagbabayad ng danyos ng hindi bababa ng PhP100,000 ngunit hindi tataas ng PhP300,000. Kailangan ding sumailalim sa psychological counseling o psychiatric treatment ang maysala. 

Ano Battered Woman Syndrome? 

Kinikilala ng Anti-VAWC Act ang matinding epekto ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo na kung matagal na panahon na nilang nararanasan ito. May mga kaso kung saan ang matinding galit na tinimpi ng babae ay humantong sa kanyang pagpatay sa karelasyon dahil ito na lamang ang nakikita niyang paraan upang makawala sa pang-aabuso. Sa ganitong sitwasyon, maaaring gamitin bilang depensa sa korte ang battered woman syndrome upang mapawalang-sala ang babae. Ngunit kailangang mapatunayan muna sa tulong ng psychologist o psychiatrist ang kanyang pagkakaroon ng battered woman syndrome.

Tungkol sa Alak at Droga…. 

Hindi maaaring gamiting depensa ang pagiging lasing o bangag sa droga kung kaya’t nagawa ang krimen sa ilalim ng Anti-VAWC Act. 

Protection Order 


Sa ilalim ng Anti-VAWC Act, maaaring bigyan ng protection order ang babae bilang pansamantala o permanenteng proteksyon laban sa maaring patuloy na pang-aabuso ng kanyang karelasyon. Kabilang sa saklaw ng protection order ay ang sumusunod: 


• Pagbabawal sa respondent (karelasyong nang- aabuso) na gumawa ng kahit anong aktong VAWC sa babae 

• Pagbabawal sa respondent na gambalain uli ang babae (hal: panghaharass sa telepono) 

• Pagpapaalis sa respondent sa bahay nila ng babae 


• Pagbabawal lumapit sa babae at sa mga tinukoy nitong kapamilya o kamag-anak sa kanilang bahay, opisina, eskwelahan at iba pang lugar na madalas puntahan ng mga ito 

• Pagkukumpiska ng korte sa baril at iba pang deadly weapon ng respondent 


• Pagbabayad ng respondent sa pinsalang ginawa nito (hal: gastos sa ospital) 
• Pagbibigay suporta ng respondent sa babae at kanilang anak 
• Pagbibigay ng temporary o permanenteng custody sa babae ng kanyang mga anak


Tatlong klase ng protection order sa ilalim ng Anti-VAWC Act: 


• Barangay protection order (BPO) : binibigay ng barangay, may bisa ng 15 araw 

• Temporary protection order (TPO) : binibigay ng korte, may bisa ng 30 araw 
• Permanent protection order (PPO) : binibigay ng korte, may bisa hangga’t hindi nagpe- petisyon ang babae sa korte na ipawalang bisa ito

Barangay bilang Kaagapay laban sa VAWC. 

Lalong pinagtibay ng bagong batas ang mahalagang papel na ginagampanan ng barangay sa pagtugon sa mga kasong VAWC. Bukod sa pagbibigay ng BPO, ang sumusunod ay tungkulin ng mga opisyal ng barangay: 
• Rumesponde agad sa mga reklamo ng VAWC 

• Magkumpiska ng baril at iba pang deadly weapon ng nang-aabuso 

• Samahan ang babae sa ospital o sa isang ligtas na lugar 

• Tulungan ang babae mabawi ang kanyang personal na ari-arian sa bahay 
• Siguraduhin ang pagpapatupad ng protection order 
• Arestuhin ang nang-aabuso kahit walang warrant kung 
(1) nahuli nila ito sa akto ng pang-aabuso, 
(2) sila ay may personal na kaalaman na may naganap na aktong VAWC, o 

(3) mayroong panganib sa buhay ng babae 

• I-report ang insidente sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) o sa mga accredited NGO’s Ang hindi pagre-report ay may karampatang multa na PhP10,000, at maaari din silang masampahan ng kasong kriminal, sibil o administratibo. 

Sponsored Links


Proteksyon laban sa Demanda 

Ang barangay, pulis, concerned citizen na rumesponde sa kasong VAWC ay hindi maaaring idemanda para sa kanilang ginawang aksyon, kahit ito pa man ay naging marahas. Ngunit dapat patunayan din na ang dahas na kanilang ginamit ay hindi sumobra sa kung ano ang kinakailangan upang masiguro ang kaligtasan ng biktima.
Pondo 

May karampatang pondo na ilalaan sa ilalim ng General Appropriations Act upang maipatupad ang mga probisyon ng Anti-VAWC Act. Ang pondo para sa mga programa ng mga LGUs ay kukunin mula sa kanilang Gender and Development (GAD) Budget na hindi bababa sa 5% ng kanilang Internal Revenue Allocation (IRA) .
Papel ng Iba Pang Ahensya 

Ang ibang ahensya ng pamahalaan ay may mahalagang bahagi ding ginagampanan sa pagtugon sa VAWC. Bukod sa mga healthcare providers na dapat magbigay ng karampatang aksyon sa babae (kabilang ang libreng medical certificate) , ang mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan ay inaatasan din na magtatag ng mga programang tutugon sa VAWC. Halimbawa nito ay mga regular na pag-aaral nang mga empleyado tungkol sa VAWC at pagkakaroon ng mga information campaign.

©2020 THOUGHTSKOTO

1 comment:

Anonymous said...

Anu po ba ang pweding kong gawin sa dating kong kinakasama na halos 6 na taon
Na iniwanan ako at sumama sa babae nyang nabuntisan nya pero kasal ang babae at may tatlo itong anak
Minsan din po akong hinamon ng babae na mag kakaso laban sa akon at pag babantang pag dedemanda
Sa kadahilanan na nahili sila ng kapatid ko napimunta sa bahay ng babae ang dati kong kinakasama
Maari nyo po ba akong matulungan dito
Salamat po sa pag tugon