Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Thursday, June 04, 2020

Estudyante o Magulang? Ito ang Enrollment Form na Sasagutan at Ipapadala sa Teacher

Ngayong may banta pa rin sa kalusugan ng mga bata, paano nga ba ang proseso ng enrollment para sa darating na pasukan? Basahin ang ilang paalala (pati na rin ang enrollment form na sasagutan) upang maging handa sa pagsisimula ng enrollment umpisa nitong Lunes! Paalala, remote enrollment lamang, at ipagbabawal ang anumang pisikal na pagpunta sa paaralan, sa unang dalawang linggo ng Hunyo. 
Para sa katanungan at para sa ENROLLMENT form na idodownload at fifill-upan, narito ang mga kasagutan at ang link. Pwede ninyong sagutan at ipadala sa adviser o teacher ng inyong anak.
DEP-ED or Department of Education FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

SUNDAN AT IDOWNLOAD ANG FORM SA PINAKAIBABA
(PARA SA ENROLLMENT at LESF Survey Form)
Ads

Ang enrollment para sa School Year 2020-2021 ay magbubukas sa Hunyo 1 at magtatapos sa Hunyo 30. Ito ay karugtong na lamang ng Early Registration noong Enero. Sa unang dalawang linggo ng Hunyo, remote enrolment ang gagawing papamamaraan dahil ipagbabawal ang kahit anumang pisikal ng pagpunta sa paaralan. Lahat ng learners na hindi makakapag enroll gamit ang kahit anong remote na paraan ay papayagan sa huling dalawang linggo ng Hunyo para pisikal na makapunta sa paaralan at ito ay dedepende sa sitwasyon ng lugar. Dapat rin ay nakasunod pa sa required health standards ng IATF ang posibleng physical enrollment na mangyayari.
Ads
Sponsored Links

Hindi kinakailangang pisikal na magtungo ang mga magulang at mag-aaral sa paaralan para sa enrollment ngayong taon. Upang patuloy na mapairal ang Social Distancing at ang health standard na rekomendasyon ng DOH at IATF, ipatutupad ng Kagarawan ang Remote Enrollment.
 • Para sa mga Grade 1-12 na mag-aaral: Ang mga magulang ng mga papasok na Grade 1 to 12 learners ay tatawagan ng kanilang adviser mula sa nagdaang taon para sa 'remote' enrollment. Gayunpaman, maaari ring ang magulang o taga-pangalaga ang tatawag o kokontak sa adviser, sa pamamagitan ng mga numerong nilaan ng paaralan para sa enrollment procedures.
 • Para sa mga papasok ng kindergarten: Maaaring makipag-ugnayan ang magulang ng mga papasok ng kindergarten sa kanilang napiling paaralan para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga nilaang numero o bumisita sa website ng paaralan para sa kanilang enrollment procedures.
 • Para sa mga lilipat na mag-aaral: Maaaring direktang makipag-ugnayan ang magulang ng lilipat na mag-aaral sa eskwelahang nais lipatan gamit ang mga contact details ng paaralang lilipatan.
 • Para sa mga Balik-Aral enrollees: Tulad ng mga transferees, maaaring direktang makipag-ugnayan ang mga Balik-Aral enrollees sa eskwelahang napiling lipatan. Ang lilipatang eskwelahan ay ang siyang magtatala ng kanilang impormasyon at datos.
 • Para sa mga ALS enrollees: Maaaring mag-enroll ang mga mag-aaral sa ilalim ng ALS program sa pamamagitan ng pakikipagugnayan online o pisikal sa paaralan o sa mga barangay na mayroong Community Learning Centers (CLCs). ALS Form 2 (Annex B) ang gagamitin dito batay sa DepEd Order No. 58, s. 2017. Maaari itong ma-access online at mayroon ding mga printed na kopya • Teacher Lead Enrollment Ang mga guro (class advisers) ang mangunguna sa pagtawag sa kanilang mga estudyante mula Grade 1 hanggang Grade 12 noong nakaraang taon upang kunin ang kanilang impormasyon at ilagay sa LIS.
 • Enrollment Hotlines May mga enrollment focal person (EFP) na tatanggap ng tawag at sasagot sa mga katanungan ng mga magulang ng Kindergarten, transferees, Balik-Aral, at ALS learners. Maglalabas ang DepEd field offices ng listahan ng contact information ng mga paaralan sa inyong lugar.
 • Physical Enrollment Magkakaroon ng mga enrollment kiosk sa mga barangay kung saan pwedeng ipasa ang Learner Enrollment and Survey Form para sa mga hindi ito magagawa online. Mahigpit na ipatutupad ang minimum health and safety standards. Paalala lamang na maaari lamang itong gawin simula sa ikatlong linggo ng Hunyo.
Ang mga paaralan ay maaring tumanggap ng mga late enrollees kung ang estudyante ay nakapasok sa 80% ng itinakdang school days sa bawat school year at naabot ang mga kinakailangang pamantayan upang pumasa sa bawat grade level. Maari ding gamitin ng mga school heads ang kanilang sariling desisyon sa kung tatanggapin o hindi ang mag-aaral at magsagawa ng mga aktibidad upang makahabol ang nasabing estudyante.Dahil sa kasalukuyang sitwasyon pang kalusugan, ang palugit sa pagpapasa o pagsusumite ng mga documentary requirements sa enrollment ay ipagpapaliban muna hanggang Disyembre 2020. Ito ay ipatutupad pareho sa pampubliko at pribadong paaralan. Gayunpaman, inaanyayahan ang mga magulang na ipasa ang mga dokumento sa lalong madaling panahon.Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring ipasa online (email, Messenger, Viber, atbp.) o sa mga enrollment kiosk sa barangay:
 • Sinagutang Learner Enrollment and Survey Form (LESF); at
 • Mga documentary requirement na nakasaad sa DO 3, s. 2018, kung mayroon na:
  1. PSA Birth Certificate (dating NSO)
  2. Learner School Form 9 (Form 138) kung mag-e-enroll sa Grades 1-12Hindi maaring tanggihan ng mga paaralan ang mga mag-aaral na nais mag-enroll ngunit kulang o walang dokumentong maipapasa habang nageenroll.Ang School Form 9 (Form 138) at School Form 10 (Form 137) ng mag-aaral ay dapat na maibigay ng dating paaralan papunta sa paglilipatang paaralan. Ito ay dapat na school-to-school transaction lamang at ang mga paaralan ay hindi dapat ipasa ang ganitong responsibilidad sa mga magulang o guardian.Maari pa ring magpasa ng application sa ilalim ng SHS Voucher Program kung ikaw kwalipikado sa mga nakaatas na pamantayan. Kung nais na mag-apply sa programang ito, maaring ipasa ang application sa Private Education Committee National Secretariat (PEAC NS) sa pamamagitan ng Online Voucher Application Portal o maaari ding magsadya sa opisina ng PEAN NS kung manual naman ang isasagawang aplikasyon. Dagdag pa rito, ang mga estudyanteng nakatatanggap na ng voucher program ay hindi na kinakailangang mag-apply muli sa kadahilanang automatiko na muli silang makakatanggap ng subsidiya mula sa departamento.Ang mga private schools na nagbabalak na magsagawa ng face-to-face enrollment sa nasabing linggo ay dapat munang sumulat sa DepEd upang ipaalam ito. Mangyaring ipagbigay-alam ito ng mga private schools sa pamamagitan ng pag-email sa Office of Undersecretary Jesus L.R Mateo (usec.governance@deped.gov.ph).


Maaring mag-tanong sa dating class adviser ng mag-aaral sa kung paano ang magiging proseso ng enrollment. Maari ding dumulog sa nakatakdang enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay upang makakuha na rin ng dokumentong kakailanganin.


Nararapat lamang na kontakin ng mag-aaral o magulang ang paglilipatang paaralan upang ipagbigay alam ang ninanais na paglipat.


Ang mga enrollment at survey data ay maaring makolekta sa pamamagitan ng: (1) Tawag sa telepono; (2) SMS/Text messaging; (3) Pagpapasa sa pamamagitan ng online (hal. E-mail, Messenger, Viber at iba pa.)


Hindi pa, absolutely no face-to-face ang unang dalawang linggo.

IDOWNLOAD ANG FORM SA PINAKAIBABA


Pwede lang i-activate ang mga booth o kiosk na naka-ready na sa ikatlong linggo ng Hunyo ayon sa alituntunin ng Kagawaran.


(LEARNER ENROLLMENT AND SURVEY FORM)

Ano ang Learner Enrollment and Survey Form o ang LESF?
Ito ay isang instrument upang ma-rehistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng impormasyon sa kakayahan ng bata ukol sa iba’t ibang learning modes.

1.Para sa magulang: Ang LESF ay maaaring ma-download sa opisyal na DepEd Website (www.deped.gov.ph) at social media accounts. Maari din itong makuha sa mga enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay. 2.Para sa guro: Ang LESF ay maari ding ma-download mula sa Learner Information System (LIS).


Ang pagpapasa ng LESF ay maaring sa pamamagitan ng e-mail, Facebook Messenger, at iba pang paraang na may kinalaman sa online. Ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo at ikaapat na lingo ng enrollment period.


Dapat pa ring magpasa ang mga magulang ng LESF sa kadahilanang may mga karagdarang impormasyon sa nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong ‘Early Registration’ form. Ang pagpapasa nito ay kinakailangan upang makumpirma ang mga impormasyong ng mga mag-aaral.Pwede, basta siguraduhing makukuha ang lahat ng data elements ng LESF at ma-encode sa LIS.PARA SA ENROLLMENT NG ANAK DOWNLOAD HERE
DO_s2020_008


(PARA SA PAGPAPATULOY NG EDUKASYON)


Sa ilalim ng Learning Continuity Plan ng Department of Education, nakapaloob ang mga Learning Delivery Modes na maari nilang gamitin. Bukod sa online learning, gagamitin rin ang mga self-learning modules, TV at radio sa pag-aaral ng mga estudyante.

Mahalaga ang papel ng magulang o guardians ng mga estudyante habang pinatutupad ang Distance Learning. Sila ang ang magiging gabay ng ating mga learners upang maging posible ang patuloy na pagkatuto.


Tulad ng ating mga learners, hindi rin magiging face-to-face ang pagpasok ng ating mga guro. Maari nilang ipagpatuloy ang serbisyo at pagtuturo habang nananatili sa loob ng bahay.


Ang learning modules na ginawa at ipamimigay ng DepEd ay libre o hindi kailangang bayaran.


Magiging available ang mga printed materials na maaring gamitin ng mga mag-aaral bago ang pagsisimula ng klase sa Agosto.

©2020 THOUGHTSKOTO

No comments: