Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Wednesday, April 16, 2014

TIPS ON HOW TO AVOID GETTING INFECTED BY THE MERS CORONA VIRUS Country with Cases of MERS CORONA VIRUS
April 2012 to Present


Saudi Arabia

United Arab Emirates (UAE)

MALAYSIA

YEMEN

PHILIPPINES (OFW from UAE)

France, Italy

Jordan, Kuwait, Oman

Qatar

Tunisia

United Kingdom (UK)


The World Health Organization said it has been informed of 238 confirmed cases globally, including 92 deaths, since September 2012.
Click the image. 
PAGLILINAW SA NAKAKAMATAY NA SAKIT NA MERS CORONA VIRUS
Image from google.com
PAANO NAHAHAWA O NAGTRATRANSMIT ANG MERS CORONA VIRUS

Ayun sa limitadong impormasyon na alam natin base sa ating pagbabasa at research, hindi pa alam kung paano nalilipat ang virus na MERS mula sa isang tao pero maaring kagaya ng SARS:

* NALILIPAT SA ISANG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAG-UBO o PAGBAHIN
(Transmission through respiratory droplets, via sneezing or coughing)
* Hindi diretsahang paglipat sa pamamagitan ng paghawak ng mga bagay o gamit na contaminated ng virus at pagkatapos ay nalilipat sa pamamagitan ng bunganga, ilong o mata.
* Diretsahang contact sa pasyente o maysakit ng MERS CORONA VIRUS

Image from rawstory.comTIPS ON HOW TO SOMEHOW AVOID GETTING INFECTED BY THE MERS CORONA VIRUS


• Magsuot ng mask kung kinakailangan lalo na sa matataong lugar at pampublikong mga lugar.


• Gumamit ng Disinfectant Alcohol, Sanitizers, at ibang mga bagay na makakapatay ng mikrobyo.


• Maghugas ng kamay bago kumain at kapag humawak ng mga bagay na nahahawakan ng karamihang tao kagaya ng doors, elevators, at iba pa.• Kung kinakailangan, iwasang hawakan ang mata, ilong, at bibig dahil naililipat ng mga maduduming kamay ang virus papasok sa ating katawan.• Kapag bumabahing, gumamit ng tissue, panyo at iwasang bumahing sa dalawang kamay, bumahing sa braso o siko para di malagyan ng virus ang mga kamay.• Iwasang makihalubilo sa mga taong maysakit.• Uminom ng immune system boosters o vitamins, pampalakas ng resistansiya, kumain ng mga prutas at gulay at higit sa lahat wag magpuyat 
Magbigay ng sapat na pahinga sa katawan para lumakas ang resistensiya sa virus.

©2014 THOUGHTSKOTO