Carousel

Sponsored Links
SEARCH THIS SITE
JBSOLIS is a site for all about health and insurances, SSSOWWAPAG-IBIGPhilhealthbank loans and cash loansforeclosed propertiessmall house designs, local and overseas job listings.

Advertisement

Tuesday, April 08, 2014

Paglilinaw sa Nakakamatay na Sakit na MERS Corona Virus

(Updated)

Tanong: Ano ang MERS ?
S: Ang MERS ay Middle East Respiratory Syndrome ( MERS ) ay isang viral na sakit sa paghinga . Ang MERS ay sanhi ng isang coronavirus tinatawag na Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus " ( MERS - CoV ).Graphics courtesy of KSA MOH

Q: Ano ang MERS - CoV?

S: MERS - CoV ay isang beta na coronavirus . Ito ay unang iniulat noong 2012 sa Saudi Arabia . Kakaiba ang virus na ito dahil bago pa lang na natagpuan at hindi pa nangyari sa mga tao noon kaya di pa alam ang lunas.

T: Anong mga Bansa ang nakumpirmang may MERS Cases?

April 2012 - present

France
Italy
Jordan
Kuwait
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Tunisia
United Kingdom (UK)
United Arab Emirates (UAE)
Para sa impormasyon tungkol sa mga kaso at pagkamatay ayon sa bansa , click lang ang Web Site ng World Health Organization (WHO) dito

T: Ang MERS - CoV ba ay kapareho ng SARS virus?

S: Hindi. Ang MERS - CoV ay hindi katulad ng coronavirus na severe acute respiratory syndrome (SARS) noong 2003 . Gayunpaman , tulad ng SARS virus , ang MERS - CoV ay pinaka- katulad sa coronaviruses na natagpuan sa mga paniki o bats . Pinag-aaralan pa rin ng mga dalubhasa ang tungkol sa MERS .

T: Ano ang mga sintomas ng MERS ?

S: Karamihan sa mga tao na nakakuha o nahawaan ng MERS – CoV ay may mga sintomas ng mataas na lagnat, ubo, at mahirap at maigsing paghinga o shortness of breath. Halos kalahati ng mga apektado nito ay namatay. 
"Flu-like symptoms, respiratory and lung infections, coughing, fever, shortness of breath and pneumonia.French scientists warn that those with underlying medical conditions  — especially respiratory ailments — could be at a greater risk."

Q: Ang MERS ba ay kumakalat sa hangin o nagkakahawaan ang tao sa tao?

S: Ang MERS - CoV ay sinasabing nagkakahawaan kung ang isang tao ay may close o malapitang contact sa isang biktima ng MERS. Halos ang naglalabasang balita ay ang mga healthcare personnel ay nahawa ng apektadong pasyente na may MERS sa pamamagitan ng hangin via respiratory droplets o mga sneezing at pag-ubo ng isang apektado na maaring nalanghap ng isang tao. Kapag gumamit ng palikuran, hospital elevators o mga pampublikong sasakyan, gumamit ng sanitizer, maging maingat at malinis, at kung maari, magdisinfect sa loob ng kwarto. Patuloy pa ring pinag-aaralan ang kaso ng kakaiba at nakakamatay na sakit na ito.

T: Ano ang pinagmulan ng MERS - CoV ?


S: Maliban sa tao, maaring ang pinagmulan din daw ng MERS ay mga hayup at paniki.


T: Nakakabahala ba ang MERS?


S: Oo nakakabahala ang MERS-CoV. Karamihan sa mga tao na napatunayang may MERS at may impeksyon ay may malubhang karamdaman sa paghinga. Posibleng kumalat ito sa maraming tao at mga bansa. Sa mga OFW na nasa Middle East, maaring madala ang sakit na ito sa Pilipinas at mahawa ang mga kamag-anak at kapamilya. Kaya ibayong pag-iingat para sa mga kababayang OFW lalo na ang mga nagtratrabaho sa mga hospitals.

Q: Maaari pa rin bang maglakbay o mag-apply ng trabaho sa mga bansa sa Middle East o kalapit na mga bansa kung saan naganap ang mga kaso MERS?

S: Oo . Kailangan lamang ang ibayong pag-iingat tulad ng paghuhugas ng kamay at pag-iwas ng contact na mga taong may sakit. Mas makakasegurado kung may mask na suot sa matataong lugar.

T: Paano ako maaaring makatulong na maprotektahan ang sarili ko na hindi mahawa sa sakit?

S: Pinapayuhan ang mga tao na sundin ang mga tip na ito upang makatulong na maiwasan ang sakit na MERS-CoV:
  1.      Hugasan ang iyong mga kamay ng mas madalas na may sabon at tubig ng 20 segundo, at gawin din sa mga bata. Kung walang sabon at tubig, gamitin ang isang sanitizer o alcohol para maghugas ng kamay.
  2.      Takpan ang iyong ilong at bibig ng tissue kapag ikaw ay umuubo o nagbabahin at pagkatapos itapon ang tissue sa basurahan.
  3.      Iwasan ang pagkakalikot o pagkukusot ng iyong mga mata, ilong, at bibig na hindi naglinis ng kamay .
  4.      Iwasan ang malapit ng contact, gaya ng halik , isahang paggamit ng baso, o pagshashare ng mga gamit sa pagkain at utensils lalo na sa may mga sakit na tao.
  5.       Maglinis at magdisinfect ng madalas sa mga hinawahakang bagay tulad ng mga laruan at doorknobs, elevators, at pampublikong sasakyan o taxi.

T : Mayroon bang bakuna laban sa MERS?

S: Walang bakuna laban sa MERS - CoV. Patuloy pang nag-iimbento ang mga dalubhasa  ng vaccine laban sa sakit na ito.Graphics courtesy of KSA MOH

T : Ano ang mga lunas, gamot o treatment?

S: Walang mga tiyak na treatment na inirerekomenda para sa mga sakit na sanhi ng MERS - CoV . Patuloy pang pinag-aaralan ng mga dalubhasa ang sakit at lunas sa sakit na ito.

Tanong: Ilan na ang namatay o naapektuhan ng sakit na ito?

Sagot: Nasa 169 na ang naapektuhan ng sakit na MERS at nasa 68 na ang namatay. Isang OFW sa UAE ang naitalang namatay at may limang apektado na kasalukuyang ginagamot. Sa Jeddah, Riyadh at Eastern Province ng KSA ay may mga apektado na rin at kasalukuyang ginagamot ngunit wala pang OFW ang naiulat na namatay. Infographics from the Saudi Arabia Ministry of Health

CoronaVirus-Infographic-Final01En.jpg
Sources: http://news.msn.com/world/mers-coronavirus-what-you-need-to-know
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/faq.html

©2014 THOUGHTSKOTO

No comments: